เคยไหมเวลาถูกลูกถามเรื่องเพศทีไร แล้วได้แต่อึ้ง เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรดี?

“ โครงการโอกาสทอง คุยเรื่องเพศกับลูก ช่วยคุณได้หลายวิธี ”

"เปิดโอกาสคุย... ปิดโอกาสพลาด" แค่มีความเข้าใจถูกต้องใน 3 ด้าน: 1. ทัศนคติเรื่องเพศ 2.ความรู้เรื่องเพศ 3.ทักษะพูดคุยสื่อสาร