โอกาสทอง มีครั้งเดียว อย่าพลาดนะครับ “เปิดโอกาสคุย... ปิดโอกาสพลาด” เพื่อสุขภาวะทางเพศที่ดีของลูก
วัดความพร้อมก่อนคุยกับลูกเรื่องเพศ แบบประเมินสำหรับพ่อแม่ก่อนคุยเรื่องเพศกับลูก
Print

อุปสรรคขัดขวางโอกาสทองในการคุย

อะไรคืออุปสรรคสำคัญที่คอยขัดขวางโอกาสทองของพ่อแม่ในการคุยเรื่องเพศกับลูก คำตอบอาจทำให้พ่อแม่อึ้งได้
17 พฤษภาคม 2559 | 00:44น. | 5,652

คนส่วนใหญ่มักไม่คุยเรื่องเพศกับลูกก็เพราะไม่รู้จะคุยอย่างไร หรือคิดว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอ  บอกเลยว่าความคิดนี้ถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะอุปสรรคแท้จริงนั้นอยู่ที่ทัศนคติและความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่า

อุปสรรคขัดขวางโอกาสทอง

ทัศนคติของพ่อแม่
              การมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องหยาบ สกปรก และต้องห้าม เป็นอุปสรรคด่านแรก สังคมไทยจึงไม่ยอมรับให้เรื่องเพศเป็นหัวข้อที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะพูดคุยกับลูกหลานได้เหมือนเรื่องอื่นๆ ขอเพียงผู้ใหญ่เปิดใจยอมรับตรงกันว่า เรื่องเพศไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่มันคือข้อเท็จจริงด้านร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งจำเป็นต้องให้เด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เรียนรู้อย่างถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ใช่เรียนรู้เองจากสื่อลามก หรือเพื่อนที่รู้มาผิดๆ

การเตรียมให้เขามีวุฒิภาวะ มีทักษะในการดูแลตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆ เหมือนการต้องสอนวิธีข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัย กินอะไรถึงจะมีประโยชน์ เรื่องเพศและการใช้ชีวิตทางเพศให้ปลอดภัยก็ต้องสอนเช่นกัน

 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
          แม้พ่อแม่เห็นด้วยกับการพูดคุยเรื่องเพศ แต่หากคนในบ้านไม่ค่อยได้คุยกันดีๆ ใช้อารมณ์ใส่กัน   ไม่ค่อยถามไถ่ทุกข์สุขกันและกัน บรรยากาศการพูดคุยเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ยาก ในทางกลับกันบางครอบครัวที่พูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างเปิดใจ ก็เป็นกุญแจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เหมือนกัน

คู่มือ
"โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ"

ดาวน์โหลด

Factsheet
"โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ"

ดาวน์โหลด