โอกาสทอง มีครั้งเดียว อย่าพลาดนะครับ “เปิดโอกาสคุย... ปิดโอกาสพลาด” เพื่อสุขภาวะทางเพศที่ดีของลูก
วัดความพร้อมก่อนคุยกับลูกเรื่องเพศ แบบประเมินสำหรับพ่อแม่ก่อนคุยเรื่องเพศกับลูก
Print

เทคนิค 8 ข้อ เป็นพ่อแม่ที่ลูกไว้ใจอยากคุยทุกเรื่อง

เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ บันได 8 ขั้นที่พ่อแม่ทุกคนทำได้
23 พฤษภาคม 2559 | 18:36น. | 13,344

เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเปิดประเด็นคุยเรื่องเพศกับเด็ก สิ่งที่สำคัญมากกว่าข้อมูลต่างๆ คือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการทำให้ลูกเชื่อมั่นและไว้ใจว่าพ่อแม่คือผู้ที่ลุกคุยด้วยได้เสมอแม้ยามเกิดความผิดพลาดในชีวิต ซึ่งพ่อแม่ทุกคนเริ่มสร้างได้เลยตั้งแต่วันนี้ ด้วยเทคนิค 8 ข้อดังนี้

บันได 8 ขั้นสร้างความไว้วางใจ

  1. รู้จักตัวเองและลูกหลาน ทั้งความคิด ความรู้สึก ข้อเด่น ข้อจำกัด ที่มีต่อเรื่องต่างๆ ของแต่ละคน
  2. ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติตัวตนของเขาอย่างที่เขาเป็น
  3. รับฟัง พูดคุยอย่างมีสติ
  4. ทำในสิ่งที่พูด รักษาสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เขา
  5. ไม่โกหก หรือบิดเบือน
  6. เก็บความลับ ไม่นำเรื่องส่วนตัวของเขาไปพูดต่อ แม้กับคนอื่นในครอบครัว
  7. สม่ำเสมอ ความไว้วางใจไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว ต้องทำสะสมอย่างต่อเนื่อง
  8. ต้องไว้ใจกัน เด็กมักรับรู้ความรู้สึกที่เราไม่ไว้ใจได้ ส่งผลให้เขาระมัดระวังตัว และไม่วางใจในการบอกเรื่องต่างๆ

คู่มือ
"โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ"

ดาวน์โหลด

Factsheet
"โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ"

ดาวน์โหลด